W jaki sposób możliwe jest wyczyszczenie przepustnicy?

Należy mieć świadomość, że spadek mocy silnika, gaśnięcie samochodu na wolnych obrotach czy zwiększone zużycie paliwa są objawami zanieczyszczonej przepustnicy. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to bardzo bagatelizowany element, którego zabrudzenie może bardzo utrudniać poprawną pracę silnika.

Dlaczego warto czyścić przepustnicę?

Warto wiedzieć, że praktycznie wszystkie zabrudzenia mogą w zdecydowany sposób wpłynąć na pogorszenie pracy silnika. Należy zdawać sobie sprawę, że bardzo istotne znaczenie ma w tym przypadku osadzanie się brudu na poszczególnych ściankach omawianego elementu. Jest to przyczyna problemów z zamykaniem, a także otwieraniem przepustnicy.

Jak często rekomendowane jest czyszczenie przepustnicy?

Należy zdawać sobie sprawę, że czyszczenie omawianej przepustnicy nie jest zaliczane do częstych działań. Ponadto nie zostało ściśle określone po jakim przebiegu zalecane jest czyszczenie tego elementu. Rekomendowane jest sprawdzanie kondycji przepustnicy co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.

Środek do czyszczenia przepustnicy

Warto mieć świadomość, że nawet najlepszy środek do przepustnicy (chemiatechniczna.com) dostępny na rynku nie jest drogi. Nie jest zatem konieczne wykorzystywanie domowych sposobów do czyszczenia tego elementu.

Specjalne środki do czyszczenie przepustnicy zostały przygotowane w taki sposób, by zarówno wyczyścić powierzchnię, jak i odparować po wykonaniu tej czynności. Z kolei w przypadku innych substancji zmieszanie z brudem może zniwelować wspomnianą właściwość.